×
Meniu

Prelungirea perioadei depunerii dosarelor a reprezentanților diasporei pentru calitatea de membru al Consiliilor de administrație IMSP

Ministerul Sănătății, prelungește perioada depunerii dosarelor a reprezentanților diasporei pentru calitatea de membru al Consiliilor de administrație ale următoarelor Instituții Medico-Sanitare Publice, în care Ministerul Sănătății deține calitatea de fondator:

Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile
Dispensarul Republican de Narcologie
Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
Institutul de Cardiologie
Policlinica Stomatologică Republicană
Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii
Spitalul de Psihiatrie Bălţi
Spitalul Clinic Bălți
Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească
Spitalul de Psihiatrie Orhei
Policlinica de Stat
Spitalul de Stat
Spitalul Raional Briceni
Spitalul Raional Dondușeni
Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”
Spitalul Raional Glodeni
Spitalul Raional Sîngerei
Spitalul Raional Telenești
Spitalul Raional Nisporeni
Spitalul Raional Hîncești
Spitalul Raional Anenii Noi
Spitalul Raional Leova
Spitalul Raional Basarabeasca
Spitalul Raional Taraclia

Cerințe:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova și este stabilit peste hotare;
 • cunoaşte limba română;
 • deține studii superioare în medicină;
 • are o experiență de muncă în domeniu medical de cel puțin 3 ani, dintre care cel puțin un an peste hotarele țării;
 • la moment activează peste hotare în cadrul unei instituției medicale sau a unei instituții științifice sau de învățămînt medical;
 • nu are antecedente penale.

Persoanele interesate vor depune dosarul de intenție care va conține:

 • cererea, cu indicarea denumirii instituției medico-sanitare publice, pentru care solicită să fie numit în calitate de membru al Consiliului de administrație, (anexa la ordinul nr. 78P§5 din 07.06.2023);
 • curriculum vitae (CV);
 • copia actului de identitate;
 • copia actului/actelor de studii;
 • adeverința de la instituția în care activează la moment;
 • scrisoarea de motivație (maxim 2 file).

Persoanele interesate pot anexa și alte acte care le consideră relevante pentru calitatea de membru al Consiliului de administrație.

Dosarele se vor depune electronic la următoarele adrese de e-mail: victoria.olaru@ms.gov.md sau andrei.punga@ms.gov.md până la data de 30 noiembrie 2023.

Persoana responsabilă pentru furnizarea informațiilor suplimentare referitor la lansarea apelului și recepționarea dosarelor – dna Victoria Olaru, șef Secție resurse umane, tel. 022/268802, e-mail: victoria.olaru@ms.gov.md