×
Meniu

Ministerul Sănătății, prelungește perioada depunerii dosarelor a reprezentanților diasporei pentru calitatea de membru al Consiliilor de administrație

Ministerul Sănătății, prelungește perioada depunerii dosarelor a reprezentanților diasporei pentru calitatea de membru al Consiliilor de administrație ale următoarelor  InstituțiiMedico-Sanitare Publice, în care Ministerul Sănătății deține calitatea de fondator:

Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile

Dispensarul Republican de Narcologie

Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Institutul de Cardiologie

Policlinica Stomatologică Republicană

Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie

Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii

Spitalul de Psihiatrie Bălţi

Spitalul Clinic Bălți

Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească

Spitalul de Psihiatrie Orhei

Policlinica de Stat

Spitalul de Stat

Spitalul Raional Briceni

Spitalul Raional Ocnița

Spitalul Raional Dondușeni

Spitalul Raional Rîșcani

Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”

Spitalul Raional Glodeni

Spitalul Raional Sîngerei

Spitalul Raional Telenești

Spitalul Raional Nisporeni

Spitalul Raional Hîncești

Spitalul Raional Anenii Noi

Spitalul Raional Leova

Spitalul Raional Basarabeasca

Spitalul Raional Taraclia

Cerințe:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova și este stabilit peste hotare;
 • cunoaşte limba română;
 • deține studii superioare în medicină;
 • are o experiență de muncă în domeniu medical de cel puțin 3 ani, dintre care cel puțin un an peste hotarele țării;
 • la moment activează peste hotare în cadrul unei instituției medicale sau a unei instituții științifice sau de învățămînt medical;
 • nu are antecedente penale.

Persoanele interesate vor depune dosarul de intenție care va conține:

 • cererea, cu indicarea denumirii instituției medico-sanitare publice, pentru care solicită să fie numit în calitate de membru al Consiliului de administrație, (anexa la ordinul nr. 78P§5 din 07.06.2023);
 • curriculum vitae (CV);
 • copia actului de identitate;
 • copia actului/actelor de studii;
 • adeverința de la instituția în care activează la moment;
 • scrisoarea de motivație (maxim 2 file).

Persoanele interesate pot anexa și alte acte care le consideră relevante pentru calitatea de membru al Consilului de administrație.

Dosarele se vor depune electronic la următoarele adrese de e-mail: victoria.olaru@ms.gov.md sau andrei.punga@ms.gov.md până la data de 31 august 2023.

Persoana responsabilă pentru furnizarea informațiilor suplimentare referitor la lansarea apelului și recepționarea dosarelor – dna Victoria Olaru, șef Secție resurse umane, tel. 022/268802, e-mail: victoria.olaru@ms.gov.md