×
Meniu

ANUNȚ privind extinderea perioadei de depunere a dosarelor de către reprezentanții diasporei pentru calitatea de membru al Consiliilor de administrație ale instituțiilor medico-sanitare publice, în care Ministerul Sănătății are calitatea de fondator.

Ministerul Sănătăţii anunţă exinderea perioadei de depunere a dosarelor de către reprezentanții diasporei pentru calitatea de membru al Consiliilor de Administrație în cadrul IMSP Spitalul raional Dondușeni.

 

Cerințe:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova și este stabilit peste hotare;
 • cunoaşte limba română;
 • deține studii superioare în medicină;
 • are o experiență de muncă în domeniu medical de cel puțin 3 ani, dintre care cel puțin un an peste hotarele țării;
 • în prezent activează peste hotare în cadrul unei instituției medicale sau a unei instituții științifice sau de învățământ medical;
 • nu are antecedente penale.

Persoanele interesate vor depune dosarul de intenție care va conține:

 • cererea, cu indicarea denumirii instituției medico-sanitare publice, pentru care solicită să fie numit în calitate de membru al Consiliului de administrație (anexa la Ordinul nr. 78P§5 din 07.06.2023);
 • curriculum vitae (CV);
 • copia actului de identitate;
 • copia actului/actelor de studii;
 • adeverință confirmatoare de la instituția în care activează la moment;
 • scrisoare de motivație (maxim 2 file).

Persoanele interesate pot anexa și alte acte pe care le consideră relevante.

Dosarul se va expedia electronic la adresele de e-mail: victoria.olaru@ms.gov.md sau andrei.punga@ms.gov.md, până la data de 31 iulie 2023.

Persoana responsabilă pentru furnizarea informațiilor suplimentare și recepționarea dosarelor – Victoria Olaru, șefa Secției resurse umane, tel. 022 268 802, e-mail: victoria.olaru@ms.gov.md