×
Meniu

Hotarârea Guvernului nr. 1016 din 01.09.2016 Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în conformitate cu prevederile Hotarîrii Guvernului nr. 1016 din 01.09.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi a Contractului-tip de management al instituţiei” și în temeiul Procesului-verbal al ședinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IMSP Spitalul Raional Dondușeni din 29 ianuarie 2021, anunţă rezultatele concursului:

În conformitate cu decizia Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IMSP Spitalul Raional Dondușeni, învingătoare a concursului a fost desemnată dna Lilia Chiriac.